Reglugerð vinnudeilusjóðs

Reglugerð fyrir Vinnudeilusjóð Verslunarmannafélags Skagafjarðar

 1. gr. Nafn sjóðsins

Sjóðurinn heitir Vinnudeilusjóður Verslunarmannafélags Skagafjarðar. Heimili hans og varnarþing er á Sauðárkróki.

 1. gr. Tilgangur sjóðsins

Tilgangur sjóðsins er:

 1. Að veita fjárhagslega aðstoð þeim félagsmönnum, sem missa atvinnutekjur vegna langvarandi verkfalla eða verkbanna.
  b. Að greiða beinan kostnað félagsins vegna vinnudeilna.
  c. Að styrkja önnur stéttarfélög, sem eiga í langvarandi vinnudeilum og þurfa á fjárhagsaðstoð að halda.
 2. gr. Tekjur sjóðsins

Tekjur sjóðsins eru:

 1. Framlag félagssjóðs eftir því sem aðalfundur hverju sinni kann að ákvarða.
  c. Vaxtatekjur.
  d. Frjáls framlög félagsmanna og annarra.
 2. gr. Stjórn sjóðsins

Kjörin stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar fer með stjórn Vinnudeilusjóðs á hverjum tíma.

 1. gr. Hlutverk stjórnar

Stjórnin ákveður styrkveitingar úr sjóðnum sbr.liði a,b og c, 2. greinar. Stjórnin skal halda gerðabók yfir fundi sína, styrkbeiðnir og styrkveitingar. Stjórnin úrskurðar einnig um aðrar greiðslur úr sjóðnum. Gjaldkeri félagsins, eða starfsmaður í umboði hans, annast vörslu sjóðsins og útborganir eftir fyrirmælum sjóðsstjórnar.

6.gr. Endurskoðun

Endurskoðendur sjóðsins skulu vera þeir sömu og endurskoðendur félagsins.

 1. gr. Varsla sjóðsins

Stjórn félagsins annast vörslu sjóðsins, á sem tryggilegastan máta, er tryggi verðgildi og ávöxtun hans.

 1. gr. Styrkir til fullgildra félagsmanna

Eigi má veita félagsmanni styrk úr sjóðnum nema hann hafi verið fullgildur félagsmaður áður en viðkomandi vinnudeila hófst og sé skuldlaus við félagið.

 1. gr. Breytingar á reglugerð

Breytingar á reglugerð þessari má aðeins gera á aðalfundi félagsins, með samþykki 2/3 hluta atkvæða.

Samþykkt á aðalfundi 28.maí 2009 og fyrri samþykkt frá 2. desember 1998 fellur úr gildi