Reglugerð orlofssjóðs

Reglugerð fyrir orlofssjóð Verslunarmannafélags Skagafjarðar

 1. gr. Nafn sjóðsins

Heiti sjóðsins er Orlofssjóður Verslunarmannafélags Skagafjarðar og er eign þess félags. Heimili hans og varnarþing er á Sauðárkróki.

 1. gr. Tilgangur sjóðsins

Tilgangur sjóðsins er að auðvelda félagsmönnum Verslunarmannafélags Skagafjarðar að njóta orlofs, koma upp og reka orlofsheimili fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra og styrkja félagsmenn til orlofsdvalar og orlofsferða innanlands sem utan.

 1. gr. Tekjur sjóðsins

Tekjur sjóðsins eru:

 1. Samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.
  b. Vaxtatekjur.
  c. Leigutekjur af orlofshúsum.
  d. Annað ófyrirséð.

     4.gr. Stjórn sjóðsins og hlutverk hennar

Kjörin stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar  fer með stjórn orlofssjóðs á hverjum tíma. Stjórnin fer með málefni orlofssjóðs og gerir tillögur um hvernig fé sjóðsins skuli varið. Stjórnin úthlutar félagsmönnum orlofsdvöl í orlofshúsum félagsins og beitir sér fyrir því að félagsmenn njóti orlofs síns t.d. með sameiginlegum ferðalögum, sem orlofssjóður kostar eða tekur þátt í að greiða. Allar slíkar tillögur skulu lagðar fyrir stjórn félagsins.

 1. gr. Greiðslur úr sjóðnum

Engar greiðslur eru heimilar úr sjóðnum nema stjórn félagsins hafi fjallað um þær og samþykkt, aðrar en þær er varða daglegan rekstur sjóðsins og rekstrargjöld orlofshúsa. Stjórn félagsins skal ákveða hver verður hlutfallsleg þátttaka sjóðsins í rekstrarkostnaði félagsins.

 1. gr. Endurskoðun

Endurskoðendur sjóðsins skulu vera þeir sömu og endurskoðendur félagsins.

 1. gr. Varsla á fjármunum sjóðsins

Stjórn félagsins annast vörslu sjóðsins, á sem tryggilegastan máta, er tryggi verðgildi og ávöxtun hans.

 1. gr. Breytingar á reglugerð

Breytingar á reglugerð þessari má aðeins gera á aðalfundi félagsins, með samþykki 2/3 hluta atkvæða.

Samþykkt á aðalfundi 28.maí 2009 og fyrri samþykkt frá 2. desember 1998 fellur úr gildi